کلیدواژه‌ها = هیدروسیکلون
کنترل درصدجامد سرریز هیدروسیکلون‌های کارخانه پرعیارکنی1 مجتمع مس سرچشمه با استفاده از حسگر نرم‌

دوره 15، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 10-18

10.22034/ijme.2020.103131.1697

حمزه امیری؛ مصطفی مالکی مقدم؛ سعید زارع؛ حمید‌رضا رحیمی‌پور؛ صمد بنیسی


تخمین هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی هیدروسیکلون‌های استاندارد و فشار منفی

دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 69-82

مهسا خوشفرمان برجی1؛ احمدرضا صیادی صیادی؛ محمدرضا خالصی


طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند

دوره 9، شماره 23، شهریور 1393، صفحه 37-51

صمد بنیسی؛ علی رضا حسنخویی؛ پرویز مظفری


ساخت شبیه‌ساز مدار خردایش و واسنجی آن با داده‌های سازگار شده‌ی کارخانه‌ی نیمه‌صنعتی طلای زرشوران

دوره 9، شماره 23، شهریور 1393، صفحه 52-61

مقداد مجدی؛ محمدرضا خالصی؛ سید محمد جواد کلینی؛ صدرالدین ناصری