کلیدواژه‌ها = فروشویی ستونی
بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست

دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 43-52

مجید رجایی نجف آبادی؛ شهلا اسکندری؛ داود مرادخانی؛ بهزاد صداقت؛ احمد خدادادی دربان


مدل‏سازی ریاضی و طراحی نرم‏افزار مناسب جهت هیپ‏لیچینگ کانی‏های اکسیده مس

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 23-34

احمد خدادادی؛ سید محمد جواد کلینی؛ علیرضا ربیعه؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ مسعود حسنی