کلیدواژه‌ها = فسفات
فلوتاسیون کانسنگ رسوبی فسفات معدن چرام

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 38-46

10.22034/ijme.2021.526688.1858

علیرضا جوادی؛ محمدرضا علیپور


پرعیارسازی کانسنگ فسفات موندون به روش‌های لیچینگ، کلسیناسیون و مغناطیسی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 11-19

سید محمد جواد کلینی؛ ابوالفضل آیین پور؛ علیرضا رئیسی


بهینه‌سازی شرایط فلوتاسیون در کارخانه فسفات اسفوردی

دوره 1، شماره 2، آذر 1385، صفحه 31-41

سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی؛ محمد کارآموزیان؛ خداکرم غریبی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ رضا خالوکاکایی