کلیدواژه‌ها = چالزنی
توسعة نرم‌‌‌‌‌‌‌افزار برای انتخاب تجهیزات عملیات تولیدی در معدن‌کاری روباز

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 55-69

سید مرتضی حسینی؛ مهدی یاوری؛ سید محمد مهدی میرعابدی


بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 11-20

حسین معماریان؛ امیررضا قاسمی؛ ابوالفضل مهین راد


مدل سازی فیزیکی اثرات فاصله داری و پرکننده درزه ها بر راندمان چالزنی در معادن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 41-48

سید هادی حسینی؛ یاشار پور رحیمیان؛ حمید آقابابایی