کلیدواژه‌ها = نرخ نفوذ
ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 59-69

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی


تحلیل عددی تأثیر مشخصات هندسی شکستگی¬های توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM

دوره 8، شماره 18، خرداد 1392، صفحه 1-12

سید مصلح افتخاری؛ علیرضا باغبانان؛ راحب باقرپور


بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 11-20

حسین معماریان؛ امیررضا قاسمی؛ ابوالفضل مهین راد