کلیدواژه‌ها = ارزش خالص فعلی
بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 41-50

10.22034/ijme.2020.122373.1790

مرتضی شناور؛ مجید عطایی پور؛ مهدی رحمان پور


ارائه رویکرد ترکیبی تعیین تراز گذار از معدنکاری روباز به زیرزمینی

دوره 14، شماره 44، آذر 1398، صفحه 114-100

10.22034/ijme.2019.37349

مجتبی حسین پور؛ احمد رضا صیادی؛ عزالدین بخت آور


بهینه‌سازی عیارهای حد معادن روباز یک فلزی با محصولات چندگانه

دوره 10، شماره 29، بهمن 1394، صفحه 107-117

سجاد محمدی؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکائی؛ اسحاق پورزمانی


بهینه‏سازی نرخ تولید معادن با استفاده از بیشینه سازی مشروط NPV

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 87-96

احمد رضا صیادی؛ محمد عطایی؛ امیر حسن زاده؛ UGF SD؛ احمد رضا صیادی