کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی تاثیر تیغـه‌گذاری در ستون فلوتاسیون با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سـیالات محاسباتی دو فازی

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 71-83

نرجس خراسانی زاده؛ اکبر فرزانگان؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ حسین خراسانی زاده


مدل سازی عددی توزیع گاز متان در جبهه کار های پیشروی معادن مطالعه موردی: معدن مایکی

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 49-55

بهزاد نیکنام؛ سید حسن مدنی؛ حسین سالاری راد


بررسی عددی تأثیر ابعاد پرده هوایی در تهویه و شکل جریان هوای بن‌بست‌های معدنی

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 21-30

بهزاد نیکنام؛ حسن مدنی؛ حسین سالاری راد


تحلیل عددی حجم محدود تأثیر هندسه درز بر تغییرات سرعت دوغاب با ویسکوزیته متغیر، تحت رژیم جریانی آشفته ی ناپایا

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 13-22

مصطفی شریف زاده؛ جعفر خانی؛ زیور جنتی اقدم؛ مجید احمدلوی داراب