کلیدواژه‌ها = معادن روباز
ارائه مدل انتخاب ناوگان شاول و کامیون با هدف کمینه‌سازی هزینه‌ی واحد عملیات ترابری

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 109-117

علی لشگری؛ احمدرضا صیادی؛ مهدی یاوری شهرضا


اعتبار سنجی الگوریتم کوروبوف اصلاح‌شده به کمک الگوریتم لرچ و گروسمن

دوره 6، شماره 13، بهمن 1390، صفحه 97-101

ابراهیم الهی زینی؛ رضا کاکایی


بهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از نظریه گروه های کلیدی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 43-52

مهدی نوروزی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی