کلیدواژه‌ها = FLAC3D
بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 65-79

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی


تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تقاطع تونل های آب بر با مخازن ضربه گیر سد گتوند علیا

دوره 5، شماره 10، دی 1389، صفحه 91-96

علی معینی؛ مهدی حسینی؛ محسن شریفی بروجردی؛ اسماعیل ابتکار