کلیدواژه‌ها = مدلسازی عددی
مدلسازی و بررسی عملکرد روش چتری در تونل راه‌آهن قزوین - رشت -انزلی

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 45-56

پریسا باقرزاده؛ کامران گشتاسبی


مدلسازی عددی انتشار ترک در شیب سنگ‏های درزه‏دار به روش ناپیوستگی جابجایی

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 1-15

سهیلا نظری؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی


برهمکنش سینه کار و خاک در زمین های سست شهری

دوره 9، شماره 23، شهریور 1393، صفحه 1-13

صبا قره داش؛ علی مرتضوی؛ میلاد برزگر