کلیدواژه‌ها = درصد جامد
کنترل درصدجامد سرریز هیدروسیکلون‌های کارخانه پرعیارکنی1 مجتمع مس سرچشمه با استفاده از حسگر نرم‌

دوره 15، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 10-18

10.22034/ijme.2020.103131.1697

حمزه امیری؛ مصطفی مالکی مقدم؛ سعید زارع؛ حمید‌رضا رحیمی‌پور؛ صمد بنیسی


اعتبارسنجی مدل های آسیا و هیدرو سیکلون در مدار آسیای گلوله ای سه چاهون با استفاده از شبیه ساز MODSIM

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 13-20

علی دهقانی؛ لیلا پرنده؛ مهدی خسروی راد؛ محمد نوع پرست