کلیدواژه‌ها = سایش
بررسی تأثیر سرعت حفاری بر قدرت سایندگی کانی ها با استفاده از نتایج آزمایش سرشار

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 69-82

بهنام کرمی؛ محمد تقی همزبان قراملکی؛ رسول حمیدزاده مقدم


ارائه مدل پیش‌بینی میزان سایش آسترهای جداره آسیاهای نیمه خودشکن سرچشمه و گل گهر

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 40-50

الهام نعمت اللهی؛ زهرا بی باک؛ مصطفی مالکی‌مقدم؛ صمد بنیسی