کلیدواژه‌ها = سیانوراسیون
مشخصه یابی و فرآوری کانسنگ طلای ازغد با اثرناگت بالا

دوره 15، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 76-86

10.22034/ijme.2020.115071.1755

حامد خالدی؛ سیما محمدنژاد؛ محمود عبدالهی


بهینه سازی پارامترهای مؤثر در لیچینگ سیانیدی کانسنگ طلا

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 29-44

محمدرضا مرادی؛ سید محمد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ احمد امینی