کلیدواژه‌ها = کالکوپیریت
لیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از افزودنی پراکسید دی سولفات سدیم

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 31-39

فاطمه افشار؛ حجت نادری؛ الهه حسینی؛ معصومه ترابی


بررسی رفتار شناور سازی کالکوپیریت در حضور سولفیدسدیم با کنترل پتانسیل

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 1-15

محمود عبدالهی؛ بیژن طاهری؛ سید ضیاالدین شفایی تنکابنی؛ سهیلا جوادیان فرزانه


انحلال کالکوپیریت در محلول کلرید فریک غلیظ

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 77-86

مجید ذوالقدری