کلیدواژه‌ها = تونل
بررسی امکان جایگزینی دینامیت با آنفو در حفاری تونل‌ها

دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 1-14

ابوصالح دهقانی؛ حمید منصوری