کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.1971331.1950

شکوفه منوری؛ محمد فهیمی نیا؛ امید اصغری