کلیدواژه‌ها = شکست هیدرولیکی
تاثیر نرخ تزریق سیال در شکست هیدرولیکی سنگ‌های آهکی: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 49، دی 1399، صفحه 13-24

10.22034/ijme.2020.121434.1783

ابوالفضل هفت آبادی؛ شکراله زارع؛ حمید سلطانیان؛ یاسر پورمظاهری


تعیین حداقل فشار لازم برای آغاز رشد ترک، در عملیات شکست هیدرولیکی

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 61-70

مجید رضا آیت اللهی؛ محمدحسن پورکاویان؛ محمد رضا محمدعلیها