نویسنده = پرویز پورقهرمانی
بررسی تاثیر کانی‌های رسی بر کارایی فلوتاسیون کانسنگ مس سونگون

دوره 15، شماره 49، دی 1399، صفحه 37-48

10.22034/ijme.2020.113749.1750

شهاب اسدپور؛ پرویز پورقهرمانی؛ جواد وظیفه مهربانی؛ حسین عبادی


تفاوت رفتار فلوتاسیون آپاتیت زون های سطحی و عمقی کانسنگ چند فلزی قره آغاج ارومیه

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 22-10

10.22034/ijme.2019.35754

فاطمه وکیلی فسقندیس؛ پرویز پورقهرمانی؛ حسین عبادی


بهینه سازی فلوتاسیون آپاتیت از کانسنگ قره آقاج ارومیه

دوره 10، شماره 29، بهمن 1394، صفحه 81-94

حسین عبادی؛ پرویز پورقهرمانی