نویسنده = حجت نادری
لیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از افزودنی پراکسید دی سولفات سدیم

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 31-39

فاطمه افشار؛ حجت نادری؛ الهه حسینی؛ معصومه ترابی


سینتیک انحلال شیمیایی کانه کم عیار سوپرژن مس معدن دره زار

دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 51-60

حجت نادری؛ محمود عبداللهی؛ نوید مستوفی؛ سید محمدجواد کلینی؛ سید عباس شجاع ساداتی؛ زهرا منافی