نویسنده = جعفر خادمی حمیدی
بهینه سازی همزمان محدوده کارگاه و زمان بندی تولید در روش استخراج از طبقات فرعی

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 90-81

10.22034/ijme.2019.36641

ثریا فروغی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مسعود منجزی؛ مایکا نرینگ


ارزیابی برش پذیری ماسه سنگ قرمز فوقانی با استفاده از آزمون برش خطی کوچک مقیاس

دوره 13، شماره 40، آذر 1397، صفحه 108-117

10.22034/ijme.2018.34842

جعفر خادمی حمیدی؛ سجاد علی مدد؛ کورش شهریار؛ مهدی محمدی حسین آبادی


ارزیابی ریسک گازخیزی معدن مکانیزه زغال‏سنگ طبس با روش‌ کریجینگ شاخص چندگانه

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2018.32829

ولی صفری؛ وحید وزیری؛ سعید سلطانی محمدی؛ جعفر خادمی حمیدی


تاثیر عدم‌ قطعیت‌ عیار در برنامه‌ریزی تولید بلندمدت ذخایر دو عنصری

دوره 13، شماره 38، اردیبهشت 1397، صفحه 11-24

10.22034/ijme.2018.30566

ولی صفری؛ مسعود منجزی؛ جعفر خادمی حمیدی


رده‏ بندی سقف کارگاه در معادن زغال‏سنگ با استفاده از تحلیل گر زمین آماری و GIS

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 51-62

وحید وزیری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ احمدرضا صیادی