نویسنده = محمد حیاتی
بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 49-62

10.22034/ijme.2022.550386.1910

سعیده علیدادی؛ کیانوش بارانی بیرانوند؛ محمد حیاتی


برنامه‌ریزی راهبردی صنعت سنگ استان لرستان

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 48-34

10.22034/ijme.2019.36638

فهیمه کشوری؛ محمد حیاتی؛ کیانوش بارانی بیرانوند


به¬کارگیری روش تحلیل تاکسونومی به¬منظور انتخاب سیستم نگهداری مناسب تونل انتقال آب بهشت آباد

دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 45-56

محمد حیاتی؛ محمد عطایی؛ رامین رفیعی؛ سیدمحمد اسماعیل جلالی


بررسی تأثیر عدم قطعیت‌ زمان و هزینه بر روند انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی

دوره 7، شماره 16، آذر 1391، صفحه 101-114

محمد حسین بصیری؛ احمدرضا صیادی؛ مجتبی حسین پور؛ محمد حیاتی