نویسنده = کیانوش بارانی بیرانوند
بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 49-62

10.22034/ijme.2022.550386.1910

سعیده علیدادی؛ کیانوش بارانی بیرانوند؛ محمد حیاتی


برنامه‌ریزی راهبردی صنعت سنگ استان لرستان

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 48-34

10.22034/ijme.2019.36638

فهیمه کشوری؛ محمد حیاتی؛ کیانوش بارانی بیرانوند