نویسنده = حسن بخشنده امنیه
ارائه یک مدل ریاضی عدد-صحیح برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت عملیات استخراج و پرکردن در معادن زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/ijme.2024.560199.1934

مهدی رحمان پور؛ گلپری نوروزی؛ حسن بخشنده امنیه