نویسنده = سعید کریمی نسب
طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 73-87

10.22034/ijme.2021.532225.1870

سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر؛ حجت نسب؛ مسعود شمس الدین سعید


تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 76-87

10.22034/ijme.2021.526847.1857

مسعود شمس الدین سعید؛ سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر


بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه

دوره 16، شماره 50، فروردین 1400، صفحه 15-26

10.22034/ijme.2021.135290.1824

محمدرضا علی اکبرزاده؛ سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر؛ مجتبی بهاالدینی


تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو

دوره 10، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 69-80

مجتبی ربیعی وزیری؛ سعید کریمی نسب؛ حمید محمدی عزیز آبادی


مطالعه رفتار دندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم

دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 1-11

خبات امیری حسینی؛ نیما بابانوری؛ سعید کریمی نسب


مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزار MATLAB

دوره 8، شماره 18، خرداد 1392، صفحه 81-93

اکبر اسماعیل زاده؛ سعید کریمی نسب؛ حمید منصوری


پیش بینی مدول تغییرشکل توده سنگ مبتنی بر روش های تحلیلی و عددی

دوره 6، شماره 13، بهمن 1390، صفحه 79-91

محمد عبادی؛ سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر