نویسنده = مجید عطایی پور
ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشتگاه مواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.561267.1937

زکریا جلالی؛ مجید عطایی پور؛ حسام دهقانی


بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 41-50

10.22034/ijme.2020.122373.1790

مرتضی شناور؛ مجید عطایی پور؛ مهدی رحمان پور


ارائه مدلی برای تعیین ارزش اقتصادی بلوک‌ها در استخراج زیرزمینی

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 43-51

طلا طاهرنیا؛ مجید عطایی پور


ارائه برنامه کامپیوتری بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کارگاه محتمل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 7-14

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی