نویسنده = سید محمد اسماعیل جلالی
برآورد چگونگی توزیع بار در پایه‌های زنجیری کارگاه‌های استخراج جبهه کار بلند مکانیزه در معدن زغالسنگ طبس با استفاده از روش عددی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 47-58

مهدی نجفی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ فرهنگ سرشکی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیط های شبه سنگی

دوره 4، شماره 8، آذر 1388، صفحه 1-12

حسین میرزایی نصیرآباد؛ رضا کاکایی؛ بهروز حسنی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


بهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از نظریه گروه های کلیدی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 43-52

مهدی نوروزی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


ارائه برنامه کامپیوتری بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کارگاه محتمل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 7-14

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی