نویسنده = مرتضی احمدی
بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

دوره 12، شماره 37، دی 1396، صفحه 1-9

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری


ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 59-69

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی


بررسی کارائی روش انتشار آوایی در رفتارنگاری شکست مواد ترد

دوره 10، شماره 29، بهمن 1394، صفحه 119-127

محمد حسین عرب نژاد؛ مرتضی احمدی


ارائه روشی جدید برای تعیین نقطه اثر کایزر در سنگ‌ها

دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 61-72

مجید نیکخواه؛ مرتضی احمدی؛ عبدالهادی قزوینیان


پیش بینی میزان تراوایی سنگ مخزن با استفاده از داده های پتروفیزیکی

دوره 1، شماره 2، آذر 1385، صفحه 43-52

مرتضی احمدی؛ علی یزدیان؛ محسن صائمی