نویسنده = محمد فاروق حسینی
بررسی تاثیر شکاف بر میرایی لرزش زمین ناشی از انفجار به روش عددی

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 29-41

مهدی پورقاسمی ساغند؛ محمد فاروق حسینی


اولویت‌بندی حوادث رخ‌داده در معادن زغال‌سنگ البرزشرقی با استفاده از روش RPN

دوره 5، شماره 10، دی 1389، صفحه 73-79

سمیه بهرفتار؛ محمد فاروق حسینی؛ عزالدین بخت آور


بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه نمونه بر ویژگی‌های الاستیکِ دینامیک و استاتیک سنگ آهک نکاء

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 1-10

سروش فولاد چی؛ محمد فاروق حسینی؛ مجتبی گنجی