نویسنده = علی اکبر عبدالله زاده
امکان‌سنجی جدایش ذرات ریز کوارتز و هماتیت به روش فلوتاسیون حامل

دوره 15، شماره 48، آبان 1399، صفحه 1-10

10.22034/ijme.2020.117041.1769

علی اکبر عبدالله زاده؛ پرستو احمدیان شهرضائی


گوگرد زدایی سنگ‌آهن گل‌گهر با کنترل الکتروشیمیایی پالپ

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 27-34

حسین فرجی؛ بیژن طاهری؛ علی اکبر عبدالله زاده


اصلاح مقادیر اندازه‌گیری شده مدارهای فرآوری با روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 93-103

پریسا قبادی؛ علی اکبر عبدالله زاده


طراحی سلول‌های ستونی مرحله شستشوی روی برای کارخانه ایرانکوه

دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 13-24

علی اکبر عبدالله زاده؛ حسنا دارابی