نویسنده = مسعود منجزی
بهینه سازی همزمان محدوده کارگاه و زمان بندی تولید در روش استخراج از طبقات فرعی

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 90-81

10.22034/ijme.2019.36641

ثریا فروغی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مسعود منجزی؛ مایکا نرینگ


تاثیر عدم‌ قطعیت‌ عیار در برنامه‌ریزی تولید بلندمدت ذخایر دو عنصری

دوره 13، شماره 38، اردیبهشت 1397، صفحه 11-24

10.22034/ijme.2018.30566

ولی صفری؛ مسعود منجزی؛ جعفر خادمی حمیدی


کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در طراحی الگوی انفجار معدن گل‌گهر

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 35-43

اشکان مختاری؛ مسعود منجزی؛ امیرحسین مهردانش


تأثیر فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه در شبیه‌سازی شرطی توأم

دوره 9، شماره 22، خرداد 1393، صفحه 14-24

مسعود منجزی؛ المیرا تجویدی؛ امید اصغری


تعیین الگو بهینه حفاری و اجرای سیستم نگهداری تونل در سنگ¬های ضعیف (مطالعه موردی)

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 97-102

مسعود منجزی؛ محمدعلی طهماسبی؛ سید رحمان ترابی


ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن مس سونگون

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 21-30

احمد رضا صیادی؛ مسعود منجزی؛ مهرداد حیدری؛ مهدی وحیدی


طراحی شیب پایدار دیواره‌های معدن مس سونگون

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 41-49

مسعود منجزی؛ مجتبی رضاخواه