نویسنده = حسین سالاری راد
مدل سازی عددی توزیع گاز متان در جبهه کار های پیشروی معادن مطالعه موردی: معدن مایکی

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 49-55

بهزاد نیکنام؛ سید حسن مدنی؛ حسین سالاری راد


بررسی عددی تأثیر ابعاد پرده هوایی در تهویه و شکل جریان هوای بن‌بست‌های معدنی

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 21-30

بهزاد نیکنام؛ حسن مدنی؛ حسین سالاری راد


روش گروه‌های کلیدی جهت‌دار در تحلیل پایداری شیب سنگ‌های درزه‌دار

دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 55-63

عنایت الله امامی میبدی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حسین سالاری راد