نویسنده = رضا کاکایی
اعتبار سنجی الگوریتم کوروبوف اصلاح‌شده به کمک الگوریتم لرچ و گروسمن

دوره 6، شماره 13، بهمن 1390، صفحه 97-101

ابراهیم الهی زینی؛ رضا کاکایی


محاسبه ضریب بهرهوری و نرخ پیشروی دستگاه حفاری تمام مقطع TBM در سنگهای سخت مطالعه موردی: قطعه 1 تونل انتقال آب قمرود

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 79-91

حسین شریعت علوی؛ رضا کاکایی؛ مهدی زورآبادی؛ بهزاد علیزاده صوری؛ مهدی عبداللهی


ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیط های شبه سنگی

دوره 4، شماره 8، آذر 1388، صفحه 1-12

حسین میرزایی نصیرآباد؛ رضا کاکایی؛ بهروز حسنی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


رتبه‌بندی مواد معدنی کشور با روش تصمیم‌گیری شباهت به گزینه‌ ایده‌آل

دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 1-10

رضا شکورشهابی؛ رضا کاکایی؛ محمد حسین بصیری