نویسنده = لیلا پرنده
اعتبارسنجی مدل های آسیا و هیدرو سیکلون در مدار آسیای گلوله ای سه چاهون با استفاده از شبیه ساز MODSIM

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 13-20

علی دهقانی؛ لیلا پرنده؛ مهدی خسروی راد؛ محمد نوع پرست


ارزیابی روش های ساده و غیر مستقیم تخمین اندیس کار باند (مطالعه موردی: سنگ آهن چغارت)

دوره 7، شماره 14، خرداد 1391، صفحه 63-68

سعید حسنی صدرآبادی؛ لیلا پرنده؛ علی دهقانی


مقایسه نتایج شبیه¬سازی مدار آسیای گلوله¬ای سه¬چاهون با نرم¬افزارهای MODSIM، COMSIM و BMCS

دوره 6، شماره 11، فروردین 1390، صفحه 35-41

لیلا پرنده؛ علی دهقانی؛ مهدی خسروی؛ محمد نوع پرست