نویسنده = محمد عطائی
تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 47-61

10.22034/ijme.2021.529269.1864

آوات قم قلعه؛ رضا کاکایی؛ محمد عطائی؛ علی نوری قراحسنلو؛ عباس برآبادی


تخمین گام تخریب اول بر اساس قابلیت تخریب لایه های سقف

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 64-49

10.22034/ijme.2019.36639

سجاد محمدی؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکایی؛ علی میزاقربنعلی


تحلیل عددی توزیع فشار و جابجایی در کارگاه استخراج جبهه کار بلند شیبدار زغالسنگ

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 17-31

10.22034/ijme.2019.35737

محمد عطائی؛ احمد ابوالقاسمی فر؛ سید رحمان ترابی؛ مجید نیکخواه


کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیم‌برش در معادن سنگ ساختمانی کوثر اصفهان

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 43-53

10.22034/ijme.2018.32827

زکیه نخعی خلیل آباد؛ محمد عطائی؛ رضا خالو کاکائی؛ محمدرضا بصیرنژاد


ارزیابی ریسک خودسوزی زغال سنگ در انباشت گاه زغال به روش تحلیل درخت خطای فازی

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 1-12

زینب جهانبانی؛ محمد عطایی؛ فرهنگ سرشکی؛ کرامت قنبری


ارزیابی اثرات زیست محیطی در معدن روباز سنگ آهن سنگان خواف

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 81-93

محمد عطائی؛ الیاس ایلخانی؛ رضا خالوکاکایی


بررسی پارامترهای مؤثر در تخریب‌پذیری توده‌سنگ در معادن تخریب بلوکی با استفاده از سیستم مهندسی سنگ

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 1-10

رامین رفیعی؛ محمد عطائی؛ رضا خالو کاکائی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ فرهنگ سرشکی


بهینه‌سازی عیارهای حد معادن روباز یک فلزی با محصولات چندگانه

دوره 10، شماره 29، بهمن 1394، صفحه 107-117

سجاد محمدی؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکائی؛ اسحاق پورزمانی


ارائه رابطه های آماری برای پیش بینی قابلیت برش دیسکی سنگ های ساختمانی

دوره 7، شماره 14، خرداد 1391، صفحه 31-40

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ رضا یوسفی