نویسنده = محمد اسماعیل جلالی
برآورد توزیع دما در اطراف پهنه‌های استخراجی در روش گازکردن زیرزمینی زغال‌‌سنگ (UCG)

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 105-116

مهدی نجفی؛ سیدمحمداسماعیل جلالی؛ رضا خالوکاکائی


طراحی ابعاد بهینه پایه در معدن کرومیت فاریاب با توجه به ترتیب مراحل استخراج

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 35-47

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نجفی


بهینه سازی محدوده استخراج در معادن زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حریصانه

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 1-11

محمد اسماعیل جلالی؛ سید هادی حسینی