نویسنده = رضا خالوکاکایی
تخمین گام تخریب اول بر اساس قابلیت تخریب لایه های سقف

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 64-49

10.22034/ijme.2019.36639

سجاد محمدی؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکایی؛ علی میزاقربنعلی


کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیم‌برش در معادن سنگ ساختمانی کوثر اصفهان

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 43-53

10.22034/ijme.2018.32827

زکیه نخعی خلیل آباد؛ محمد عطائی؛ رضا خالو کاکائی؛ محمدرضا بصیرنژاد


ارزیابی اثرات زیست محیطی در معدن روباز سنگ آهن سنگان خواف

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 81-93

محمد عطائی؛ الیاس ایلخانی؛ رضا خالوکاکایی


برآورد توزیع دما در اطراف پهنه‌های استخراجی در روش گازکردن زیرزمینی زغال‌‌سنگ (UCG)

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 105-116

مهدی نجفی؛ سیدمحمداسماعیل جلالی؛ رضا خالوکاکائی


توسعه یک طبقه‌بندی فازی برای پیش‌بینی سرعت حفاری در معادن

دوره 7، شماره 16، آذر 1391، صفحه 89-99

رضا خالوکاکایی؛ محمد عطایی؛ سید هادی حسینی؛ رضا میکائیل


رفتار و اختصاصات ژئوشیمیایی مناطق کانی سازی طلای پهنه های برشی کردستان

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 27-36

رضا قوامی ریابی؛ میرمهدی سید رحیمی‌نیارق؛ رضا خالوکاکایی؛ محمد رضا هزاره


بهینه‌سازی شرایط فلوتاسیون در کارخانه فسفات اسفوردی

دوره 1، شماره 2، آذر 1385، صفحه 31-41

سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی؛ محمد کارآموزیان؛ خداکرم غریبی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ رضا خالوکاکایی