نویسنده = مصطفی مالکی مقدم
کنترل درصدجامد سرریز هیدروسیکلون‌های کارخانه پرعیارکنی1 مجتمع مس سرچشمه با استفاده از حسگر نرم‌

دوره 15، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 10-18

10.22034/ijme.2020.103131.1697

حمزه امیری؛ مصطفی مالکی مقدم؛ سعید زارع؛ حمید‌رضا رحیمی‌پور؛ صمد بنیسی


بررسی تأثیر شکل بار و سرعت آسیا بر توان‌کشی در آسیاهای گردان

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 82-94

10.22034/ijme.2018.32832

مصطفی مالکی مقدم؛ سعید رحمانی دهنوی؛ رشاد حسامی؛ صمد بنیسی