سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن(IRJME )

 

اشتراک افراد حقیقی

اشتراک سالانه با هزینه پست

 

متقاضی نشریات سال (های)

 

 

شماره اشتراک قبلی

 

 

000000 ریال

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

رشته و مدرک تحصیلی:

 آدرس کامل:

 

شماره تماس:

 

 

اشتراک افراد حقوقی

اشتراک 4 شماره در سال با هزینه پست

 

متقاضی نشریات سال (های)

 

شماره اشتراک قبلی

 

000000 ریال

 

 

 

 

 

نام دانشگاه /مؤسسه/شرکت:

آدرس کامل:

 

تلفن:

 مبلغ تعیین شده را  به شماره  حساب 54317743 بانک تجارت  به نام انجمن مهندسی معدن ایران واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک به آدرس زیر ارسال نمایید.

تهران- خیابان انقلاب، بین قدس و وصال کوچه اسکو پلاک 23 واحد 11