دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، زمستان 1399 
4. بررسی تاثیر کانی‌های رسی بر کارایی فلوتاسیون کانسنگ مس سونگون

صفحه 37-48

10.22034/ijme.2020.113749.1750

شهاب اسدپور؛ پرویز پورقهرمانی؛ جواد وظیفه مهربانی؛ حسین عبادی