دوره و شماره: دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 1-120 
1. ارزش‏گذاری طرح‏ فولاد میانه به روش اختیارات حقیقی

صفحه 1-12

میترا بور؛ محمد حسین بصیری؛ علی اصغر خدایاری


7. مدل‌سازی تحلیلی از فرآیند بیولیچینگ توده‌ای (فروشویی زیستی)

صفحه 83-103

مهدی یعقوبی مقدم؛ سید ضیاءالدین شفائی؛ محمد نوع پرست؛ فرامرز دولتی