دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1386، صفحه 1-84 
3. ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن مس سونگون

صفحه 21-30

احمد رضا صیادی؛ مسعود منجزی؛ مهرداد حیدری؛ مهدی وحیدی


7. ارائه برنامه کامپیوتری بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کارگاه محتمل

صفحه 7-14

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی