فراوری مواد معدنی
1. پرعیارسازی ذرات ریز کرومیت با جداکننده مغناطیسی گرادیان بالای اسلون

شریف حسین کرامت؛ محمدرضا گرمسیری

دوره 13، شماره 41 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34834

چکیده
  بخش عمده کرومیت تولید شده در معادن به صورت ذرات ریز (200- میکرون) هستند که پرعیارسازی آنها به کمک روش‌های ثقلی بسیار چالش برانگیز است. از سوی دیگر این مواد بسیار باارزش با هدف افزایش سوددهی فرایند و کاهش آسیب‌های زیست محیطی باید بازیابی شوند. جداکننده‌ مغناطیسی گرادیان بالای اسلون می‌تواند برای پرعیارسازی مواد با خاصیت مغناطیسی کم ...  بیشتر