1. بررسی تأثیر عدم قطعیت‌ زمان و هزینه بر روند انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی

محمد حسین بصیری؛ احمدرضا صیادی؛ مجتبی حسین پور؛ محمد حیاتی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 101-114

چکیده
  عدم‌قطعیت جزء جدایی‌ناپذیر اکتشاف و توسعه منابع معدنی است. پروژه‌های معدنی به دلیل طبیعت متغیر کانسار، با عدم قطعیت‌های  فراوانی روبرو هستند. هزینه سرمایه‌گذاری‌ در این پروژه‌ها بالا است و به دلیل پیچیدگی‌ در طراحی و اجرایشان به‌طور عمده در رده پروژه‌های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند. مطالعات امکان‌سنجی در ...  بیشتر

2. ارزیابی، رتبه بندی و خوشه بندی ریسک عملیات تونل سازی سد و نیروگاه سیمره با استفاده از روش ELECTRE

احمدرضا صیادی؛ محمد حیاتی؛ مسعود منجزی

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 57-69

چکیده
  ارزیابی ریسک یکی از مراحل مهم مدیریت پروژه بوده و با توجه به ماهیت نامطمئن پروژه‌های تونل‌سازی و لزوم صرف بهینه منابع، اهمیت زیادی دارد. ارزیابی، رتبه‌بندی و خوشه‌بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس شاخص‌های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارائه پاسخ مناسب برای هر ریسک فراهم می‌گردد. در این تحقیق ضمن شناسایی و تعیین معیارهای اندازه ...  بیشتر