1. تحلیل کیفیت تزریق با استفاده از منحنی‌های P-Q (فشار- دبی) و شکل مغزه‌ها در عملیات کنترل کیفی تزریق قطعه S2-X2 خط 2 تونل متروی تهران

عباس مجدی؛ مسعود ظهیری؛ سید رضا سجادی

دوره 5، شماره 9 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-12

چکیده
  حفاری خط 2 تونل متروی تهران با استفاده از ماشین حفار با سپر محافظ انجام گرفته و سپس به‌وسیله قطعات بتن‌آرمه پیش‌ساخته 9 قطعه‌ای (1+8)، پوشش نگهداری دائمی‌نصب شد. برای جلوگیری از نفوذ آب‌های اطراف به داخل تونل و تحکیم رسوبات آبرفتی اطراف تونل، از عملیات تزریق سیمانی به‌عنوان پرده آب‌بند محیطی استفاده شد. پس از اتمام عملیات ...  بیشتر