1. تعیین مناطق با پتانسیل بالای سرب و روی منطقه ایرانکوه اصفهان در محیط GIS

نادر فتحیان پور؛ رضا قائدرحمتی؛ مهدی حاضری

دوره 4، شماره 8 ، پاییز 1388، ، صفحه 13-22

چکیده
  امروزه بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) در امر اکتشاف ذخایر معدنی یکی از روش های مهم و در عین حال اجتناب ناپذیر محسوب می‌‌شود، به همین منظور در این مقاله توانایی الگوریتم اوزان شواهد در سیستم اطلاعات جغرافیائی با دقت و صحت بالا برای تلفیق داده های زمین شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیائی، سنجش از دور و استخراجی جهت تعیین و تمیز نقاط ...  بیشتر