اکتشاف
1. تعیین پارامترهای هندسی اهداف استوانه‌ای پنهان در تصاویر رادار نفوذی به زمین با استفاده از الگوریتم تطبیق الگوی سریع

رضا احمدی؛ نادر فتحیانپور

دوره 11، شماره 31 ، تابستان 1395، ، صفحه 115-132

چکیده
  در مطالعه حاضر از روش رادار نفوذی به زمین (GPR) جهت تعیین مشخصات هندسی و فیزیکی اهداف استوانه­ای مدفون نظیر انواع ساختارهای تونلی استفاده شده است. برای این منظور از روش تطبیق الگو به­کمک روابط ریاضی موجود بین مشخصات هندسی هدف استوانه­ای شامل شعاع، عمق دفن و موقعیت افقی، با پارامترهای هذلولی پاسخ، استفاده شد. روش تطبیق الگو از طریق ...  بیشتر

اکتشاف
2. تفسیر منبع احتمالی زمین‌گرمایی منطقه شمال سبلان با استفاده از مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ نادر فتحیان پور

دوره 10، شماره 27 ، تابستان 1394، ، صفحه 25-34

چکیده
  با توجه به این که ساختار‌های واقعی زمین به صورت سه‌بُعدی هستند، به همین دلیل تفسیر سه‌بُعدی ساختار‌ها از نظر دقت بسیار مؤثر‌تر از روش‌های یک و دو‌بُعدی است. در این مقاله هدف این است تا با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک منطقه شمال سبلان، منابع احتمالی زمین‌گرمایی در این منطقه  بررسی می‌شود. برای این منظور ...  بیشتر

اکتشاف
3. مقایسه عملکرد روش‌های هوشمند شبکه‌های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی خودکار اهداف استوانه‌ای پنهان در تصاویر رادار نفوذی به زمین

رضا احمدی؛ نادر فتحیان‌پور؛ غلامحسین نوروزی

دوره 10، شماره 26 ، بهار 1394، ، صفحه 83-98

چکیده
  در مطالعه حاضر از روش غیرمخرب و با قدرت تفکیک زیاد رادار نفوذی به زمین (GPR) جهت آشکارسازی و شناسایی مشخصات هندسی اهداف به شکل استوانه افقی مدفون همانند انواع ساختارهای تونلی، استفاده شده است. دست‌یابی به چنین مقصودی براساس تعیین ارتباط بین مشخصات هندسی اهداف استوانه‌ای مدفون و پارامترهای هذلولی پاسخ GPR مربوطه، با استفاده از روش‌های ...  بیشتر

4. شناسایی دگرسانی¬های گرمابی مرتبط با کانسارهای مس پورفیری با استفاده از داده های سنجنده ابرطیفی هایپریون

طاهر نجفیان؛ حجت الله رنجبر؛ نادر فتحیان پور

دوره 8، شماره 18 ، بهار 1392، ، صفحه 37-50

چکیده
  در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت و  نصب سنجنده‌های سنجش از دور نوری، سنجنده‌های ابرطیفی با افزایش قابلیت تصویربرداری در صدها باند، گسترش و در عرصه سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفته‌اند. جهت شناسایی کانی های مختلفی که در مناطق دگرسانی یافت می شوند (سریسیت، کانی های رسی، آلونیت، کلریت، اپیدوت و کلسیت) سنجنده های ...  بیشتر

5. تعیین پارامترهای مدل سازی عددی شبکه درزه های مجزا با استفاده از داد i های لاگ تصویری FMI

احمدرضا ملایوسفی؛ علیرضا باغبانان؛ نادر فتحیان پور

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 71-77

چکیده
  برداشت پارامترهای هندسی شکستگی‌های طبیعی در ارزیابی ذخایر هیدروکربوری بسیار مهم است. با توجه به تفاوت زیاد ویژگی‌های شکستگی‌های زیر سطحی در مقایسه با ویژگی‌های شکستگی‌های آشکار شده از سطح رخنمون‌ها و بیرون‌زدگی‌ها، بهترین راه برای مدل‌سازی شکستگی‌های یک مخزن، استفاده از ابزارهای تصویر گر است. ابزارهای تصویر گر از قبیل FMI ...  بیشتر

6. استفاده از شبکه عصبی مرکب (Committee Machine) نظارت شده جهت بهبود الگوریتم شبکه های عصبی در تخمین تراوایی مخازن نفتی

صادق کریم پولی؛ نادر فتحیان پور؛ جابر روحی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1389، ، صفحه 21-30

چکیده
  Reservoir permeability is a critical parameter for the evaluation of hydrocarbon reservoirs. There are a lot of well log data related with this parameter. In this study, permeability is predicted using them and a supervised committee machine neural network (SCMNN) which is combined of 30 estimators. All of data were divided in two low and high permeability populations using statistical study. Each estimator of SCMNN was combined of two simple networks to predict permeability in both low and high classes and one gating network, considered as a classifier, classified data to these two classes. Thus, ...  بیشتر

7. تعیین مناطق با پتانسیل بالای سرب و روی منطقه ایرانکوه اصفهان در محیط GIS

نادر فتحیان پور؛ رضا قائدرحمتی؛ مهدی حاضری

دوره 4، شماره 8 ، پاییز 1388، ، صفحه 13-22

چکیده
  امروزه بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) در امر اکتشاف ذخایر معدنی یکی از روش های مهم و در عین حال اجتناب ناپذیر محسوب می‌‌شود، به همین منظور در این مقاله توانایی الگوریتم اوزان شواهد در سیستم اطلاعات جغرافیائی با دقت و صحت بالا برای تلفیق داده های زمین شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیائی، سنجش از دور و استخراجی جهت تعیین و تمیز نقاط ...  بیشتر