استخراج
1. تحلیل حساسیت شبکه‌های تهویه با روش‌های مبتنی بر مشتق

زهره رضائی؛ مجید عطایی پور؛ حسن مدنی

دوره 15، شماره 46 ، بهار 1399، ، صفحه 50-64

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.105047.1711

چکیده
  تحلیل و محاسبه شبکه‌های تهویه یکی از مهمترین بخش‌های طراحی، پیش از استخراج است. شبکه طراحی شده در حین عملیات استخراج ممکن است تحت تأثیر پارامترهایی داخلی و خارجی قرار گیرد و در نتیجه کارائی پیش‌بینی شده در مرحله طراحی را نداشته باشد. شناسائی پارامترهای دخیل در کارائی یک شبکه تهویه در طول مرحله‌های آماده سازی و فرایند استخراج اهمیت ...  بیشتر

استخراج
2. ارزیابی روش آزمون انتخاب در ارزشگذاری تاثیرات اجتماعی معدنکاری پایدار

سمیه نرئی؛ مجید عطایی پور

دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1398، ، صفحه 33-23

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35769

چکیده
  اشتغالزایی یکی از تاثیرات مهم اجتماعی معدنکاری است که از جنبه‌های مختلفی مورد توجه است. تعداد شغل جدید ایجاد شده، مدت اشتغال، کسب مهارت جهت اشتغال در معادن دیگر و مدت کار در شرایط نامناسب (بعضا معادن زیرزمینی) می‌تواند از ویژگی‌های اشتغالزایی ایجاد شده به واسطه معدنکاری در منطقه باشد. علاوه بر موارد گفته شده معدنکاری تاثیرات اجتماعی ...  بیشتر

استخراج
3. تعیین محدوده‌ی نهایی معادن روباز با استفاده از الگوریتم زنبور عسل

ابراهیم نوروزی قالینی؛ مجید عطایی پور

دوره 13، شماره 41 ، زمستان 1397، ، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34843

چکیده
  در گذشته برای تعیین محدوده‌ی نهایی معدن از روش‌های گوناگونی استفاده شده است. از جمله‌ی این روش‌ها می‌توان به روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند الگوریتم‌های فراکاوشی ژنتیک، مورچگان و رقابت استعماری اشاره کرد. الگوریتم زنبور عسل یکی از الگوریتم‌های قدرتمند فراکاوشی است که از زندگی تجمعی زنبورها الهام گرفته شده است. در این مقاله ...  بیشتر

اقتصاد معدن
4. ارائه مدلی برای تعیین ارزش اقتصادی بلوک‌ها در استخراج زیرزمینی

طلا طاهرنیا؛ مجید عطایی پور

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 43-51

چکیده
  امروزه برای تعیین محدوده نهایی و بهینه استخراج روش‌های کامپیوتری استفاده می‌شود. در حالی که استفاده از روش‌های کامپیوتری مستلزم بلوک‌بندی کانسار و محاسبه‌ی ارزش اقتصادی بلوک‌ها است. با توجه به اینکه تعیین ارزش اقتصادی بلوک در روش‌های استخراج زیرزمینی پیچیده است، تا‌کنون کمتر به توسعه الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای روش‌های ...  بیشتر

5. ارائه برنامه کامپیوتری بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کارگاه محتمل

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1386، ، صفحه 7-14

چکیده
  تاکنون الگوریتم‌های زیادی برای بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی ارائه شده است. جدیدترین الگوریتمی که به این منظورتدوین شده الگوریتم کارگاه محتمل است. این الگوریتم با بهره‌گیری از منطق برنامه‌ریزی پویا برای محدوده معدنکاری زیرزمینی در کانسارهای رگه‌ای و لایه‌ای اجرا و محدوده بهینه را جستجو می‌کند. براساس الگوریتم ...  بیشتر

6. اصلاح الگوریتم لرچ و گراسمن برای بهینه‌سازی محدوده معدن‌کاری روباز با شیب دیواره کمتر از 1:1

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، ، صفحه 1-7

چکیده
  الگوریتم دو بعدی لرچ و گراسمن به‌دلیل بهره‌مندی از پشتوانه ریاضی برنامه‌ریزی پویا، سرعت بالا و ارائه تضمین در تعیین محدوده بهینه معدن‌کاری در میان الگوریتم‌های دو بعدی‌ای که تا کنون برای تعیین محدوده بهینه معدن‌کاری روباز ارائه شده‌اند، دارای مقبولیت و اعتبار بیشتری است. با کاربرد این الگوریتم می‌توان محدوده ...  بیشتر

7. اجرای دوم الگوریتم با ارزش‌ترین همسایگی برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج زیرزمینی

مجید عطایی پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، ، صفحه 73-86

چکیده
  برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج در معادن زیرزمینی الگوریتم‌های اندکی موجود می‌باشند. برخی از این الگوریتم‌ها مانند روش شاخه و حد و برنامه‌ریزی پویا از پشتوانه ریاضی برخوردارند ولی از حل مسائل سه بعدی ناتوانند. برخی دیگر مانند کارگاه شناور و باارزش‌ترین همسایگی مبتنی بر روش‌های جستجوگر بوده، ارائه پاسخ بهینه را تضمین نمی‌کنند. ...  بیشتر