1. بررسی پدیده سایش دیسکهای برشی ماشین‌حفاری تونل در سنگهای سخت

قدرت برزگری؛ جعفر خدایاری

دوره 14، شماره 45 ، زمستان 1398، ، صفحه 46-62

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.37385

چکیده
  طرح مورد مطالعه در این پژوهش، تونلی است به طول 36 کیلومتر و با قطر حفاری 32/6 متر که به منظور انتقال آب از دامنه های غربی زاگرس به حوزه دریاچه اورمیه طراحی شده و در شرایط زمین شناسی تشکیل شده از سنگ های سخت با استفاده از دو دستگاه ماشین حفار تونل (TBM)، در حال اجراست. زمین شناسی مسیر تونل از لحاظ لیتولوژی اغلب از سنگهای گرانیت، گرانودیوریت، ...  بیشتر

2. راندمان حفاری مکانیزه تونل به روش سپر تعادلی در زمین های نرم و ساینده

قدرت برزگری؛ علی ارومیه ای

دوره 10، شماره 29 ، زمستان 1394، ، صفحه 67-79

چکیده
  ساییدگی ابزارهای حفاری و سایر قسمت‌های ماشین‌های حفار تونل و تأثیر آن در کاهش راندمان عملیات و افزایش هزینه‌های اجرای تونل‌های شهری به یکی از مسائل مورد ادعای طرفین قرارداد تبدیل شده است که کارفرمایان، مشاوران، طراحان و پیمانکاران را با چالش‌هایی مواجه ساخته و حل و فصل آن نیازمند داشتن زمینه علمی کافی برای قضاوت کارشناسی صحیح ...  بیشتر