اکتشاف
1. استفاده از روش ترکیبی شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در معکوس‌سازی داده‌های مدل چهار لایه‌ای گمانه‌زنی الکتریکی

بهشاد جدیری شکری؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ علی مرادزاده؛ روح الله احمدی

دوره 11، شماره 30 ، بهار 1395، ، صفحه 93-104

چکیده
  در مقاله حاضر، مدل‌سازی معکوس مدل چهار لایه‌ای گمانه‌زنی الکتریکی (شامل 8 نوع منحنی متفاوت)، با استفاده از یک روش ترکیبی شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، انجام شده است. برای این منظور، ابتدا، 2000 داده مصنوعی مقاومت‌ویژه برای حالت‌های مختلف گمانه‌زنی الکتریکی با استفاده از نرم‌افزار Resix-IP، تولید شد. سپس، دسته‌بندی انواع ...  بیشتر