فراوری مواد معدنی
1. بررسی تأثیر شکل آستر بر حرکت بار در آسیای نیمه‌خودشکن با روش اجزای مجزا

زهرا بی باک؛ الهام نعمت اللهی؛ علیرضا قاسمی؛ مصطفی مالکی‌مقدم؛ صمد بنیسی

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 11-19

چکیده
  یکی از دلایل اهمیت آسترها در فرآیند آسیاکنی، فراهم کردن مسیر حرکت مطلوب برای بار )ماده معدنی و گلوله) است.  چون امکان بررسی مستقیم حرکت بار در آسیاهای صنعتی وجود ندارد، این کار با شبیه‌سازی فیزیکی (آزمایشگاهی) یا ریاضی (نرم‌افزاری) انجام می‌شود.  به دلیل هزینه‌بر و زمان‌بر بودن روش فیزیکی شبیه‌سازی، روش نرم‌افزاری اهمیت ویژه‌ای ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر دانسیته بار بر توان کشی آسیاهای گردان

رشاد حسامی؛ مصطفی مالکی مقدم؛ صمد بنیسی

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-8

چکیده
  توان‌کشی یکی از مهم‌ترین پارامترهای کنترلی آسیاهای گردان محسوب می‌شود. توان کشی به عوامل مختلفی از جمله دانسیته بار، خصوصیات ماده معدنی، اندازه گلوله و نوع آسیا وابسته است. اغلب در روابط ارائه شده جهت تخمین توان‌کشی، برای فضای خالی بین گلوله‌ها که تأثیر مستقیمی بر دانسیته بار دارد، عددی در حدود 40% در نظر گرفته می‌شود. در این تحقیق ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
3. ارائه مدل پیش‌بینی میزان سایش آسترهای جداره آسیاهای نیمه خودشکن سرچشمه و گل گهر

الهام نعمت اللهی؛ زهرا بی باک؛ مصطفی مالکی‌مقدم؛ صمد بنیسی

دوره 11، شماره 30 ، بهار 1395، ، صفحه 40-50

چکیده
  امروزه در کارخانه‌های فرآوری اغلب از آسیاهای نیمه‌خودشکن ظرفیت بالا استفاده می‌شود و چون توقف این آسیاها باعث قطع تولید می‌شود، زمان در دسترس بودن این تجهیزات بسیار مهم است.  در نتیجه، دسترسی به مدل‌هایی با توانایی پیش‌بینی عمر آسترها برای تعیین زمان دقیق تعویض آن‌ها می‌تواند در افزایش کارآیی عملیات نقش بسزایی داشته باشد. ...  بیشتر